Bill Wirtz

This channel contains the audio material I produce for my various free-lance jobs.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Monday Sep 23, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 19. September ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Thursday Apr 11, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 9. Abrëll ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Wednesday Jan 23, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 24. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Wednesday Jan 23, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass den 23. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Friday Jan 18, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 17. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Friday Jan 18, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 16. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Lauschtert iergendee no?

Tuesday Jan 15, 2019

Tuesday Jan 15, 2019

Dësen Tëscheruff gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass de 15. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Friday Jan 11, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass den 11. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Wednesday Jan 09, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass den 9. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Wednesday Jan 09, 2019

Dëse Reportage gouf fir RTL Radio Lëtzebuerg produzéiert, an ass den 11. Januar ausgestraalt ginn. De Beitrag kann och am Replay op www.rtl.lu nogelauschtert ginn. (www.wirtzbill.com)

Copyright 2018 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320